Et solcelle-anlæg består af et antal solcelle-paneler, som typisk placeres på et tag. De forbindes med kraftige kabler til en eller flere invertere, som omdanner strømmen fra solcellerne til 230 V vekselstrøm. Strømmen kan bruges af dig, eller du kan låne til dit elselskab, indtil du selv får brug for strømmen.

Anlægget defineres eksempelvis som et  6kW anlæg. Det betyder, at enten mængden af solcellepaneler eller invertere maksimalt kan give 6 kW. 6 kW er iøvrigt det største anlæg, som må monteres på elnettet for få afregning efter nettoafregningsordningen.

Har man brug for så meget strøm som muligt, gælder det om at finde invertere (6 kW), som kan håndtere størst mulig effekt fra solcellepanelerne.

Har man sit tag vendt mod øst og vest, vil man ofte vælge at montere flere paneler, for at få så meget strøm som muligt.

Vi er naturligvis klar med professionelle beregninger af dine muligheder, og fremsender naturligvis en situationsplan til angivelse af dine forhold.

Skriv et svar