Et kort resumé af loven om nettoafregning (årlig)

En husstand må installere et 6 kW solcelleanlæg til el-nettet og afregne efter nettoafregningsordningen.

Konkret betyder dette, at man oplagrer sin el på el-nettet. Når man f.eks. producerer mere el end man forbruger, så tager man det tilbage igen, når man ikke producerer nok til sit aktuelle forbrug.

I praksis betyder det, at måleren løber baglæns når man producerer mere, end man forbruger – og omvendt. Altså afregnes der til samme pris begge veje, dog ikke hvis man leverer mere end man aftager. I de tilfælde vil man kun få 60 øre på kWh de først 10 år, og efterfølgende 40 øre.

Sådan har det ikke altid været, men denne ordning blev gjort permanent i december 2010.

En forening eller institution må installere et 6 kW anlæg pr. 100 m2 bebygget areal.

 

Skulle man komme til at producere mere el inden for et år, afregner elselskabet med kr. 0,60/kWh de første 10 år og kr. 0,40/kWh de næste 10 år.

 

Denne nettoafregningsordning er hele grundstammen i, at det er økonomisk rentabelt at producere el på solceller i private husstande, foreninger mm.

 

Anlæggets status fastsættes således:

Hvis du har 6000 watt solceller og en inverter som er på 5,5 kW – sættes anlæggets status til 5,5 kW

Hvis du har 4000 watt solceller og en inverter som er på 5,5 kW – sættes anlæggets status til 4,0 kW

Hvis du har 7650 watt solceller og en inverter som er på 6,0 kW – sættes anlæggets status til 6,0 kW

Skriv et svar