Et kort resumé af loven om nettoafregning (årlig)

En husstand må installere et 6 kW solcelleanlæg til el-nettet og afregne efter nettoafregningsordningen.

Konkret betyder dette, at man oplagrer sin el på el-nettet, når man producerer mere el, end man forbruger og tager det tilbage, når man ikke producerer nok til sit aktuelle forbrug.

I praksis betyder det, at måleren løber baglæns, når man producerer mere, end man forbruger og omvendt. Altså afregnes til samme pris begge veje, dog ikke hvis man leverer mere end man aftager, da vil man kun få 60 øre på kWh de først 10 år efterfølgende 40 øre.  

Sådan har det ikke altid været, men denne ordning blev gjort permanent i december 2010.

En forening eller Institution må installere 6 kW anlæg pr. 100 m2 bebygget areal.

 

Skulle man komme til at producere mere el inden for et år, afregner elselskabet med kr. 0,60/kWh de første 10 år og kr. 0,40/kWh de næste 10 år.

 

Denne nettoafregningsordning er hele grundstammen i, at det er økonomisk rentabelt at producere el på solceller i private husstande, foreninger mm.

 

Anlæggets status fastsættes således:

Hvis du har 6000 watt solceller og en inverter som er på 5,5 kW – sættes anlæggets status til 5,5 kW

Hvis du har 4000 watt solceller og en inverter som er på 5,5 kW – sættes anlæggets status til 4,0 kW

Hvis du har 7650 watt solceller og en inverter som er på 6,0 kW – sættes anlæggets status til 6,0 kW

Skriv et svar