Købsguide til solcelleanlæg – 10 gode råd. + 1 advarsel!

1

Effekt i kWp: Husk, at kWp aldrig er = den effekt som anlægget kommer til at yde. KWp er den maksimale effekt, som panelet kan levere, når solen står optimalt i forhold til panelet. Derfor er kWp kun et udtryk for, hvor stor en generator du får på taget.

 

2

Højere ydelse end kWp: Hvis en leverandør fortæller, at ydelsen i kWh/år er = eller højere end kWp, bør du passe på. Det kan ikke lade sig gøre i Danmark. Bed om en anlægsberegning.

 

3

Solcelle-paneler: Sørg altid for at se et produktblad fra producenten. Hvis en leverandør ikke vil medsende et produktblad, kan det skyldes, at han ikke er specielt stolt af den vare, som han sælger.

 

4

Solcelle-paneler: Pas på, hvis solcellepanelerne har en tolerance som starter i minus, f.eks. -3 til + 5 %. Hvis bare ét panel har minustolerance, så falder ydelsen på hele den serieforbindelse som dette panel er iblandt. Check producentens datablad. (VI BRUGER ALTID KUN PLUSSORTEREDE SOLCELLER).

 

5

Solcelle-paneler: Husk, at de bedste solcellepaneler ikke har minustolerance. Paneler som kun har plustolerance, er udviklet og kvalitetssikret for hvert eneste panel. De fleste tyske producenter kontrollerer hvert enkelt panel. Paneler som produceres i Asien, bliver som regel kun stikprøvetestet – derfor opstår minustolerancer.

 

6

Inverter: Check, om den tilbudte inverter er at finde på Energinets liste over godkendte invertere. Se http://www.energinet.dk. Husk, at din inverter skal være på 2 faser, hvis dit anlæg er større end 3 kW. Et anlæg, hvor inverteren er på f.eks. 4 kW eller større og kun er på én fase, er altså ikke lovligt at installere i privat husstand.

 

7

Pris: Som med alle andre varer/produkter hænger pris og kvalitet sammen. Her er tale om en langsigtet investering. Check om leverandøren og producenten har genforsikret deres garanti-forpligtelser, og om forhandleren har en procedure ved reklamation.

 

8

Beregning af ydelse: Bed altid om en beregning. Beregningsprogrammer fra inverter-producenterne kan favorisere deres egne produkter, så de fremstår bedre end de faktisk er.

 

9

Hvor stort et anlæg må jeg installere i privat husstand?: For at få årlig nettoafregning må du ikke installere et anlæg, der er større end 6 kW. Et anlægs status angives som den mindste del af enten inverterne eller solcellerne. Et anlæg bestående af 30 paneler a 190 Wp = 5,7 kWp og 1 stk. inverter på 5,4 kW har altså en status på 5,4 kW og et anlæg med 30 stk. 250 Wp = 7,5 kWp og 2 stk. invertere på hver 3 kW har altså en status på 6 kW.

 

10

Skygger: Hvis du har skyggepåvirkning fra skorsten, træer, flagstang eller andet, er det vigtigt, at solcellepanelerne kan opdeles i flere elektriske serier med hver sin MPP tracker i inverteren. For hver MPP tracker inverteren har, kan den styre et areal (retning eller serie), og på denne måde minimere dit tab pga. skygger.

 

ADVARSEL PAS PÅ!: Spørg ind til, hvordan din leverandør vil montere solcellerne. Hvis han borer huller i dine tagsten, bør du passe på. Den korrekte måde er, at bruge tagkroge som går ind under tagstenene. Ansatsbolte er KUN beregnet til eternit/skiffer og ståltag. Dvs. at ansatsbolte på tegl/tagpap ødelægger taget – enten før eller siden.

Skriv et svar